Return to site

Zaprojektuj Wrocław

W ramach akcji "Zaprojektuj Wrocław" grupa mieszkańców (wśród nich byli również nasi radni) zapoznała się z Studium – planem Wrocławia i Strategią Wrocław 2030 oraz złożyła wnioski, które - miejmy nadzieję - zostaną w końcowym dokumencie uwzględnione. Najważniejszym postulatem jest budowa dużej drogi oraz mostu łączącej centrum miasta z jego wschodnimi dzielnicami (Wojnów, Swojczyce, Strachocin) oraz miejscowościami na wschodzie - Jelczem, Kiełczowem. Teraz cały ruch samochodowy ze wschodu aglomeracji odbywa się przez Mosty Chrobrego. 
Dodatkowo zaproponowano przedłużenie linii tramwajowych z Sępolna, Biskupina oraz bezpośrednio z centrum (wzdłuż proponowanej trasy) do pętli wraz parkingami "Parkuj i jedź", które były by umiejscowione na wschodzie miasta.
http://www.wroclaw.pl/strategia-rozwoju-wroclawia-2030/zaprojektuj-wroclaw
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly