Return to site

Parkingi na Sępolnie, wyjście ze śmieciowego impasu, bezpieczeństwo pieszych, (po)juwenaliowe rozmowy, bieg, festyny... - tak pracowaliśmy w maju i czerwcu

Tak pracowitej wiosny w Radzie Osiedla jeszcze nie było

Maj i czerwiec były bardzo pracowitym okresem w działalności Rady Osiedla. Odbyły się trzy sesje oraz cztery duże spotkania, poświęcone najbardziej palącym problemom zgłaszanym przez naszych mieszkańców, które - ze względu na ich wagę - należało omówić w bezpośrednich rozmowach ze stroną miejską oraz liderami społecznymi. Z inicjatywy Zarządu Osiedla kolejno spotykaliśmy się i szukaliśmy rozwiązań następujących problemów:

21 kwietnia: Kwestia przekształcenia części ogrodów przydomowych na parkingi na Sępolnie (z udziałem prezesów spółki Wrocławskie Mieszkania Moniki Tendaj-Bielawskiej i Anny Prostak, oficera pieszego magistratu Tomasza Stefanickiego oraz przedstawicieli spółki Ekosystem)

11 maja: W sprawie "śmieciowego sporu" pomiędzy Gminą Wrocław a spółką Fontis, którego efektem są znikające spod bram naszych mieszkańców kontenery na śmieci (z udziałem wiceprezydenta Wrocławia Wojciecha Adamskiego, prezesa spółki Ekosystem Bartosza Małysy, prezesa spółki Fontis Ireneusza Bąka).

26 maja: W drodze uchwały Rady Osiedla zobowiązaliśmy prezydenta Wrocławia do podjęcia niezwłocznie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na ul. Mickiewicza. Jako załączniki, przesłaliśmy magistratowi dokumenty obrazujące nasze wielokrotne prośby i apele w tej sprawie z bieżącej kadencji (od września 2013 roku). Korespondencja z Wydziałem Inżynierii Miejskiej w tej sprawie trwa. Wspierają nas mieszkańcy Sępolna, prawnicy, społecznicy, radny miejski Krystian Mieszkała (oto jego interpelacja w tej sprawie oraz odpowiedź magistratu). Urzędnicy niemożność podjęcia skutecznych działań tłumaczą oczekiwaniem na Aleję Wielkiej Wyspy, ale nie składamy broni. Widok krzyży na poboczu Mickiewicza jest wymowny. A krzyży, niestety, przybywa...

16 czerwca: Spotkaliśmy się z organizatorami studenckich Juwenaliów, żeby omówić przebieg studenckich imprez w roku 2016 oraz poszukać wspólnie rozwiązań, które zmniejszyłyby uciążliwość Juwenaliów dla najbliżej mieszkających ludzi. Na spotkanie przybyli przewodniczący samorządów studencki: Politechniki Wrocławskiej (organizatorzy Juwenaliów na "Wittigowie", Akademii Wychowania Fizycznego ("AWF-alia" na campusie AWF przy pętli Sępolno), przedstawiciel fundacji MANUS oraz funkcjonariusze policji z Komisariatu Wrocław - Śródmieście). Spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze. Studenci ze zrozumieniem przyjęli głosy części mieszkańców, skarżących się na uciążliwości - przekazaliśmy im konkretnie, czego dotyczyły zgłoszenia i gdzie znajdują się newralgiczne punkty. My ze zdumieniem przyjęliśmy informację, że miasto zażądało od studentów bardzo wysokiej opłaty za podstawienie dodatkowych tramwajów lub autobusów, którymi po imprezach młodzież spoza Wyspy mogłaby wrócić do domów. A przecież gros spośród tych naruszeń i złych zachowań wynikało z tego, że uczestnicy imprez musieli oczekiwać prawie godzinę na to, aż podjedzie kolejny nocny autobus. Prezydent oddaje klucze do miasta żakom, a skoro tak, to uważamy, że powinien także wydatniej włączyć się w rozwiązanie problemów organizacyjnych wynikających ze studenckiego święta. Z samorządami studentów umówiliśmy się na zacieśnienie współpracy oraz wspólne spotkanie z władzami Wrocławia przed edycją Juwenaliów 2017.

I. Konsultacje ws. propozycji przekształcenia części ogródków przydomowych zostały zamknięte. Trwały od jesieni 2015 roku. Na wniosek mieszkańców Rada Osiedla w drodze uchwały wskazała ulicę Kasprzaka na Sępolnie jako pierwszą w pilotażu. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy brali udział w spotkaniach konsultacyjnych, uczestniczyli w sesjach Rady Osiedla oraz złożyli swoje wnioski typując jedną z ulic do pilotażu. Ta grupa liczyła łącznie ok. 400 osób - to znak, że nasi mieszkańcy, kiedy pyta się ich o zdanie, potrafią być aktywni. Wierzymy, że Urząd Miejski przygotuje teraz najlepszy z możliwych projekt, a przede wszystkim ma zabezpieczone środki na jego realizację.

II. "Śmieciowy pat" do jakiego doszło na Sępolnie i Biskupinie ogniskował i wciąż ogniskuje uwagę bardzo wielu mieszkańców. Spółka Fontis nie podpisała z Gminą umów na dzierżawę części miejsc pod kontenery, gdyż - jak twierdzi - w obecnym stanie prawnym nie wolno jej tego robić. Gmina Wrocław i Fontis licytują się na wyroki sądów, każda ze stron twierdzi, że to ona ma rację, a cierpią nasi mieszkańcy - bo to spod ich bram znikają kontenery na śmieci. Spór doszedł do takiego poziomu, że bezpośrednie spotkanie z udziałem wiceprezydenta Wrocławia, prezesa Ekosystemu oraz prezesa Fontisu z drugiej strony, stało się koniecznością.

Ze strony magistratu z zadowoleniem odnotowaliśmy wyraźną chęć szybkiego wyjścia z impasu, z pozytywnym dla mieszkańców skutkiem. - Nasza propozycja jest najlepsza i jedyna w obecnej sytuacji: chcemy przekazać wspólnotom teren pod kontenery po najniższej możliwej opłacie 50 gr/m2. Apeluję do spółki Fontis, żeby nie brnęli w bój na prawników i paragrafy, ale także zechcieli zrobić coś dobrego dla ludzi - zaapelował prezydent Wojciech Adamski. Po długiej, niemal dwugodzinnej i momentami burzliwej dyskusji, udało się znaleźć wyjście z impasu. - Skorzystamy z oferty miasta - zadeklarował prezes Fontisu Ireneusz Bąk. - Przygotujemy pisma z pełnomocnictwami, upoważniające spółkę Fontis, aby w imieniu mieszkańców podpisała umowy z miastem. To tytułowe wspólne zdjęcie z prezydentem Adamskim, prezesem Ekosystemu oraz przedstawicielami Fontisu, niechaj będzie rękojmią, że obie strony dotrzymają danego słowa.

Ze strony Ekosystemu otrzymaliśmy również obietnicę, że wznowiona zostanie interwencyjna akcja podstawienia kontenerów na odpady zielone. Potrwa od 20 maja do końca czerwca (a może uda się spowodować jej przedłużenie? Chcemy o to zapytać). Kontenery stoją w 10 puntach na terenie Osiedla. Szczegóły: tutaj.

Bardzo ważną formą troski o nasze najbliższe otoczenie było złożenie w magistracie tzw. Kart Zadań Inwestycyjnych na rok 2017. Zadania te, to najpilniejsze inwestycje, jakie na terenie Osiedla winny być przeprowadzone według samorządu Osiedla. Mieliśmy do dyspozycji trzy karty - zadania. Zarząd Osiedla złożył wnioski na:

  • kompleksowy remont chodników na ul. Olszewskiego na Biskupinie
  • wyposażenie placu zabaw na Sępolnie w dodatkowe atrakcje (urządzenia rekreacyjne np. siłownię terenową dla dorosłych , trampolinę, zjazd linowy tzw. tyrolkę, doposażenie placu zabaw dla małych dzieci).
  • remont chodników na ulicy Wittiga na Dąbiu zniszczonych przez parkujące samochody po otwarciu Afrykarium.

Zdajemy sobie sprawę, że potrzeb jest więcej, jednak mieliśmy do dyspozycji tylko trzy karty. O pozostałe walczymy i będziemy walczyć innymi kanałami.

4 czerwca 2016 r. zorganizowaliśmy III Bieg Wielkiej Wyspy na 15 km. Zaszczyciło nas obecnością prawie 200 biegaczy z Wrocławia i niemal wszystkich dolnośląskich miast i miasteczek. To była świetna promocja biegania, sportu oraz naszej Wielkiej Wyspy, jako enklawy zieleni i zakątka przyjaznego zdrowemu trybowi życia. Po raz kolejny udowodniliśmy, że na Wielkiej Wyspie nawet tak długi bieg da się zorganizować nie wchodząc w paradę kierowcom, a jednocześnie pokazując biegaczom najpiękniejsza zakątki naszych Osiedli (m.in. cztery mosty, parki i Stadion Olimpijski). Organizacyjnie wsparł nas Wrocławski Klub Biegacza "Piast", sponsorem biegu były delikatesy HEWEA. Pięknie dziękujemy! Relacja i galeria z wydarzenia: III Bieg Wielkiej Wyspy

Dużym powodzeniem cieszył się wiosenny cykl plenerowy "Mobilna Restauracja na Osiedlu Ogrodów", (kwiecień - czerwiec), który od strony formalnej mieliśmy przyjemność współorganizować. Zaktywizowało się wielu młodych i ambitnych mieszkańców Sępolna, co przyjęliśmy z wielkim zadowoleniem. Dziękujemy także WPO ALBA i Ekosystemowi, którzy na bieżąco reagowali na nasze prośby o odbiór zebranych śmieci.

Nie zawiedliście, kiedy poruszeni kwietniową tragedią na przejściu dla pieszych na Sępolnie, poprosiliśmy o wsparcie dla poszkodowanych mieszkańców naszego Osiedla. W załatwieniu formalności związanych ze zbiórką pomogła Fundacja "Nasza Wielka Wyspa". Bardzo miło nam poinformować, że na dziś (stan na 20 czerwca) udało się zebrać niebagatelną kwotę 12 197,97 zł. Te pieniądze już niebawem trafią do poszkodowanego Roberta. Pięknie dziękujemy za ten dar serca (także tym, którzy pomogli w innych zbiórkach i akcjach wsparcia, a było ich kilka na terenie całego miasta).

Ze skromnego budżetu Rady Osiedla (46 tys. zł, a po odliczeniu kosztów stałych: administracyjnych, mediów i druku gazety - zostaje ok. 20 tys. zł), dofinansowaliśmy w czerwcu kwotami od 500 do 700 zł zabawy z okazji Dnia Dziecka w czterech przedszkolach na terenie naszego Osiedla. Sfinansowaliśmy też "dmuchańce" dla dzieci na Festynie ODT Światowid 4 czerwca (1200 zł), a także współfinansujemy kwotą 2 tys. zł Festyn Osiedlowy na Biskupinie (26 czerwca - teren przy Parku Biskupińskim).

Wydaliśmy dwa kolejne numery (19 i 20) miesięcznika "Nasza Wielka Wyspa" (do pobrania), dobijając do małego jubileuszu dwudziestego numeru w historii naszej gazety. Mamy nadzieję, że sił i zapału wystarczy co najmniej na kolejnych 20 numerów. Dziękujemy za wszystkie pozytywne uwagi, spływające coraz częściej do naszej redakcji, dziękujemy także za uwagi krytyczne - dzięki nim nasza osiedlowa gazeta ma szansę stać się jeszcze ciekawsza i trafiać w gusta szerszej grupy odbiorców. Gazetę tworzymy społecznie, po pracy zawodowej, obecnie dwuosobowo, część kosztów druku i kolportażu pokrywa Rada, pozostałe - drobni reklamodawcy, ale nawet tak skromnymi siłami i w takiej formule, w ciągu minionych dwóch lat, udało się sporo osiągnąć i na wiele ważnych problemów zwrócić uwagę szerokiego grona wrocławian. Dość wymienić: skuteczne zablokowanie sprzedaży działek w Parku Biskupińskim (2013), uwieńczoną sukcesem walkę o ponowne otworzenie bezpłatnego parkingu przy ul. Mickiewicza (2014/2015) czy sprzeciw wobec wyprzedaży developerom działek w kompleksie Stadionu Olimpijskiego (2015).

Na bieżąco reagowaliśmy też na Państwa zgłoszenia, skargi i uwagi, wysłaliśmy kilkanaście kolejnych pism do magistratu z prośbami o pilne remonty, modernizacje, naprawy. Niektóre były tak ważkie i dotyczące tysięcy mieszkańców, jak wezwanie - w drodze uchwały R.O. - do zwiększenia częstotliwości kursowania tramwajów w stronę ZOO w weekendy, inne drobniejsze i dotyczące bardzo konkretnych spraw, jak udrożnienie studzienek kanalizacyjnych czy przycięcie zasłaniających widoczność żywopłotów. Rozdaliśmy kolejnych 2 tys. worków na odpady zielone i tworzywa (i nadal będziemy rozdawać). W biurze Rady Osiedla trwały dyżury naszych dzielnicowych (przypominamy: czwartki o godz. 17.30). Na bieżąco można też przekazywać tematy dla strażnika osiedlowego. 15 czerwca w siedzibie Rady rozpoczął się nowy cykl szkoleń pt. "Bezpieczna kobieta w mieście". Funkcjonariusze oraz instruktorzy straży miejskiej uczą mieszkanki naszego Osiedla, jak reagować w sytuacjach zagrożenia. Już pierwsze spotkanie pokazało, że temat "chwycił", a zainteresowanie jest bardzo duże.

W lipcu, ze względu na okres urlopowy, nasze biuro pracować będzie w czwartki w godz. 17:30 - 18:30. Niezmiennie - zapraszamy!

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly