Return to site

Odkomarzanie - czerwiec 2017

Plaga komarów na Wielkiej Wyspie

Zrobiło się ciepło, zaczęły się burze... i od razu nadciągnęła plaga komarów. Mieszkańcy Wielkiej Wyspy się skarżą, zapytaliśmy więc urzędników, czy planowane są akcje odkomarzania.

Informuję, że w związku z pojawieniem się większej liczby komarów a tym samym zwiększoną uciążliwością, w dniach 1 - 2 czerwca w godzinach wieczornych (19:00 - 21:00) planowany jest oprysk wielkoobszarowy metodą agrolotniczą terenów zielonych wzdłuż dolin rzecznych oraz zabiegi w obrębie parków metodą naziemną. Wykonanie zabiegów preparatami chemicznymi wymaga odpowiednich warunków atmosferycznych, a mianowicie: temperatura maksymalnie 22 C, bezwietrznie oraz bez opadów przez przynajmniej 24 - 48 godzin. Dlatego też podany termin jest planowany, a warunki atmosferyczne zadecydują czy uda się w nim wykonać zabiegi. Jeśli nie to zostaną przeprowadzone w następnych dniach.
Obecna sytuacja jest związana z pojawieniem się komarów gatunków popowodziowych, które rozwijają się w na terenach czasowo zalanych w wyniku powodzi lub obfitych opadów deszczy i mają zdolności migracyjne do 23 kilometrów od miejsca wylęgu.
Jednocześnie informuję, że realizacja działań w ramach Wrocławskiego programu kontroli liczebności komarów obejmuje wyłącznie tereny zielone należące do m. Wrocławia (parki, zieleńce, skwery, doliny rzek).

Usuwając źródła stojącej wody wokół domu i w ogrodzie, mieszkańcy w znaczy sposób mogą zmniejszyć liczebność populacji komarów oraz ograniczyć ich uciążliwość w Swoim otoczeniu.
Pozdrawiam
Monika Kaliwoda
Wydział Środowiska i Rolnictwa
Urząd Miejski Wrocławia
ul. Bogusławskiego 8,10
50-032 Wrocław
tel. 71 777 91 09
fax 71 777 91 01
monika.kaliwoda@um.wroc.pl

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly