Return to site

NIE dla przenosin Gimnazjum nr 20

21 stycznia miejscy radni zadecydują o przyszłości szkoły

W czwartek 14 stycznia podczas XXV Sesji Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice gościliśmy przedstawiciela Rady Rodziców Gimnazjum nr 20 z ul. Pautscha. Pan Tomasz Feruś, Przewodniczący Rady Rodziców tej szkoły, poinformował radnych o niepewnej przyszłości gimnazjum oraz podzielił się wątpliwościami i zaniepokojeniem obecną sytuacją, wyrażanym zgodnie przez nauczycieli, pracowników, rodziców oraz samych uczniów, których uczy się dziś w szkole prawie 150.
W myśl planów magistratu szkoła ma zniknąć z ul. Pautscha i przenieść się do budynków liceum przy ul. Spółdzielczej. To i tak lepszy los niż kilku innych szkół, które obecnie miasto likwiduje (m.in. Technikum nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich oraz 29. LO im. Miłosza przy ul. Szkockiej). Gimnazjum nr 20 ma stać się częścią Zespołu Szkół nr 19, czyli popularnej "Jedenastki" z ul. Spółdzielczej. Dyskusję i głosowanie nad zamiarem przeniesienia biskupińskiej szkoły zaplanowano na 21 stycznia, kiedy odbędzie się XX Sesja Rady Miejskiej Wrocławia. Wnioskodawcą projektu jest prezydent Rafał Dutkiewicz, zreferuje go Jarosław Delewski, dyrektor Departamentu Edukacji. Jako motywację, urzędnicy wskazują m.in. na obniżenie kosztów utrzymania szkolnych obiektów.
W dniu 18 stycznia Przewodniczący Rady Osiedla wystosował do wszystkich radnych miejskich oraz lokalnych mediów list następującej treści:
Rada Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice wyraża głębokie zaniepokojenie planem przeniesienia Gimnazjum nr 20 im. Prof. Alfreda Jahna przy ul. Fryderyka Pautscha 9 we Wrocławiu. Decyzja w tej kwestii zapadnie podczas XX Sesji Rady Miejskiej Wrocławia w dn. 21 stycznia 2016 r. (druk nr 435/16 porządku obrad).
Jako reprezentacja lokalnej społeczności jesteśmy zdania, że Gimnazjum nr 20 wzorowo wypełnia swoją misję oraz na stałe wkomponowało się w edukacyjną mapę Wielkiej Wyspy. Dodatkowo jest jedynym tego typu we Wrocławiu, gdzie kształci się młodzież z zaleceniami m. in. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 dla Wrocławia - Śródmieścia. Każde z tych dzieci w większej szkole by zaginęło, a w kameralnym Gimnazjum nr 20 znaleźli swoje pasje i swoją drogę na przyszłość.
Zwracamy uwagę na fakt, że warunki lokalowe w Zespole Szkół nr 19 przy ul. Spółdzielczej, gdzie szkoła ma zostać przeniesiona, nie pozwalają na umieszczenie tam obu szkół i ich poprawne funkcjonowanie.
Gimnazjum nr 20 na dzień 1 stycznia 2016 r. nie posiada niespłaconych zobowiązań finansowych, nie ma długów ani ukrytych zaległości.
Wyrażamy również obawę, że obiekty sportowe, wybudowane z funduszów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, po przejęciu szkoły przez nowy podmiot prywatny, nie będą ogólnodostępne, tak jak to ma miejsce obecnie.
Z poważaniem,
Zbigniew Kańczukowski
Przewodniczący Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly