Return to site

Magistrat ogłasza konsultacje społeczne ws. regulaminu utrzymania czystości i porządku

Irytują Cię śmieci na naszym Osiedlu? Wyraź swoją opinię!

Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje, że w terminie od 7 do 22 marca 2016 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały, uzasadnieniem do projektu oraz formularzem konsultacji dostępne są pod adresem: http://bip.um.wroc.pl/artykul/127/20958/konsultacje-projektu-uchwaly-rady-miejskiej-wroclawia-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-wroclawia Zgłaszać swoje uwagi można zarówno pocztą elektroniczną, jak i tradycyjną. Warunek: wypełniony (zeskanowany) formularz do pobrania na powyższej stronie. Każdego, kto nie ma dostępu do internetu albo nie może samodzielnie wydrukować formularza - zapraszamy do naszego biura (ul. Pautscha 4 na Biskupinie), gdzie otrzyma formularz.

Śmieci są zdecydowanie najczęstszym powodem Państwa interwencji w naszej Radzie, stąd gorąco zachęcamy do zapoznania się z projektem oraz zgłoszenia magistratowi swoich uwag i przemyśleń. Wykorzystajmy ten moment! Z naszej strony, jako radni osiedlowi, bylibyśmy zadowoleni, gdyby udałoby się rozwiązać dwie kwestie:

  1. Zbieranie odpadów zielonych tylko do worków - według nas mieszkańcy powinni mieć możliwość zamówienia bez dodatkowych opłat małych kontenerów na większe gałęzie itp.
  2. Rozmieszczenie pojemników na śmieci - na naszych osiedlach to bardzo ważna sprawa ponieważ gmina sprzedała grunty po obrysie budynków i teraz śmietniki stoją gdzie się podoba, wokół nich jest bałagan i nikt nie chce za to odpowiadać. Gmina powinna jednoznacznie wyznaczyć takie miejsca i przekazać zarządcom.
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly